Tom KRESTESEN
1927, Denmark/Sweden

Name Tom KRESTESEN
Birth 1927, 8/5

Tom Krestesen studerade Århus Tekniske Malerskole, samt vid Konsthögskolan i Stockholom. Han har företagit resor till Frankrike, Norge, Tyskland, Schweiz och Italien. Hans bilder är figurativa, landskap, stilleben och figurkompositioner.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.