Torbjörn ZETTERHOLM

1921, Sweden

Name Torbjörn, Gunnar ZETTERHOLM
Birth 1921, Sweden

Torbjörn Zetterholm studied at Otto Sköld and Edwin Ollers painting school, at the Art Academy in Stockholm and at missions abroad. He works in various graphic techniques, mainly color woodcuts. He depicts the coastal and mountain motifs, as well as animals and plants.

Torbjörn Zetterholm studerade på Otto Skölds och Edvin Ollers målarskola, vid Konstakademien i Stockholm samt vid resor till utlandet. Han arbetar i olika grafiska tekniker, främst färgsträsnitt. Han skildrar kust och fjällmotiv samt djur och växter.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Eskilstuna, Hudiksvalls museum, H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling.

Motiv Från öland by Torbjörn ZETTERHOLM

Motiv Från öland (1941)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 800–1,000
Fruktträd Och Gräs by Torbjörn ZETTERHOLM

Fruktträd Och Gräs (1968)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy