Tore WIDERYD
1908–1992, Sweden

Name Tore WIDERYD
Birth 1908, Sweden
Died 1992

Tore Wideryd var främst känd som tecknare och målare. Han var autodidakt och företog sig resor till Frankrike, Spanien och England. Han var tekniskt skicklig och vann 1:a pris i en teckningstävling som Stockholms stadsmuseum anordnade. I sitt tidiga måleri inspirerades han av impressionisterna. Efter hand blev färgskalan ljusare och mer sammanhållen i kompositionen. Han började arbeta med mosaik, en kubistisk estetik som blev grunddragen i hans mer improvisatoriska måleri.

Source: http://www.bukowskismarket.com