Torsten ‘Torsten’ ANDERSSON
1926–2009, Sweden

Name Otto, Torsten, ‘Torsten’ ANDERSSON
Birth 1926, Sweden
Died 2009

Torsten Andersson studerade vid Skånska målarskolan, Otte Skölds målarskola, vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Har företagit studieresor till Frankrike, Spanien, England, USA m.fl. länder. Professor vid Konstakademien i Stockholm.
Han tilldelats 2008 års Carnegie Art Award. Carnegie Art Award är ett nordiskt konstpris på en miljon kronor. Priset, som instiftades 1998, är ett av Europas största konstpris och delas ut vartannat år.

Separatutställningar:
2002 Dunkers Kulturhus, Helsingborg.
1995 Malmö Konstmuseum, Malmö.
1986 Moderna Muséet, Stockholm.
Samlingsutställningar:
2000 Oskuldens århundrade – den vita monokromens historia, Rooseum, Malmö.
1999 Zeitwenden, Kunstmuseum Bonn.
1997 Louisianautställningen, Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebaek.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm med målningen, Källan. Malmö Konstmuseum, Måsen.