Torsten NORDBERG
1900–1962, Sweden

Name Karl, Torsten, Walerius NORDBERG
Birth 1900, 30/1, Sweden
Died 1962

Torsten Norberg var broder med konstnären Frans Norberg. Han studerade konst och måleri på egen hand. Företog studieresor till Sydeuropa vid flertal tillfällen. Han var särskilt verksam inom den kyrkliga konsten.