Tuija LINDSTRÖM

1950, Finland

Name Tuija LINDSTRÖM
Birth 1950, Finland
Lived & Active In Sweden

Tuija Lindström, född 1950, finsk fotograf, konstnär och professor i fotografi vid Högskolan för fotografi och film vid Göteborgs Universitet 1992-2002 Göteborg. Hon är idag bosatt i Stockholm.
Hon gick ut Konstfack i Stockholm 1984. I början av 1990-talet blev hon mycket uppmärksammad för bland annat sviten Kvinnorna vid Tjursjön som består av svartvita bilder av kvinnor flytande i en svart tjärn och en annan serie fotografier av stryckjärn. Hennes bilder vid den här tiden adresserade feministiska frågor men ur ett annat perspektiv än som tidigare varit brukligt i Sverige.
1992 tillträdde Tuija Lindström som professor på högskolan för fotografi och film och hon blev därmed Sveriges första kvinnliga professor i fotografi. Under Lindströms ledning ändrades utbildningen från att varit en mer yrkesinriktad utbildning till att omfatta ett mer kritiskt förhållningsätt till fotografi. Utbildningen fick en mer teoretisk inriktning med kurser i exempelvis konsthistoria och feministisk teori. Under Tuija Lindströms ledning skapades en tvåårig mastersutbildning i fotografi samt en filmregiutbildning och skolan ändrade följdriktigt namn till Högskolan för fotografi och film. Lindström var skolans professor fram till 2002.
Hon har haft ett flertal internationella utställningar och finns representerad vid bland annat Moderna Museet i Stockholm, Houston Art Museum i USA, och Finlands fotografiska museum i Helsingfors.

Source: From Wikipedia, the free encyclopedia

Flickporträtt by Tuija LINDSTRÖM

Flickporträtt

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 6,000
Ur Serien The Girl S At Bull S Pond (kvinnorna Vid Tjursjön) by Tuija LINDSTRÖM

Ur Serien The Girl S At Bull S Pond (kvinnorna Vid Tjursjön)

Price SEK 50,000 (€5,492)
Estimated SEK 50,000–60,000
Parken by Tuija LINDSTRÖM

Parken (1983)

Price SEK 15,500 (€1,519)
Estimated SEK 10,000–15,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy