Ulla BERTHELS
1923, Sweden

Name Ulla BERTHELS
Birth 1923, Sweden

Ulla Berthels har studerat vid Valand samt studerat för bl.a. Isaac Grünewald och Otte Sköld. Har gjort studieresor till Italien, Danmark, Norge, Finland, Afrika, Spanien m.fl.länder.