Uno LINDBERG

1912–1992, Sweden

Name Uno LINDBERG
Birth 1912, 7/11, Sweden
Died 1992, 3/9, Sweden

Uno Lindberg studied at the Art Academy Sweden. His paintings are characterized by blocks formed uppmutat and rich oil paintings of semi-abstract nature. Uno Lindberg has also conducted many windows for churches. He was very active in Kungsör, Sweden.

Uno Lindberg studerade vid Konsthögskolan. Hans måleri kännetecknas av blockartat uppmutat och mustiga oljemålningar av halvabstrakt karaktär. Uno Lindberg har även utfört många glasfönster till kyrkor o.dyl. Han var mycket verksam i Kungsör.
Bland offentliga arbeten, Kvibergs krematorium i Göteborg, S:ta Birgitta kyrka i Nockeby, Stockholm, Fors kyrka, Eskilstuna och Rubinen i Göteborg.

Vitt Hus by Uno LINDBERG

Vitt Hus

Price SEK 1,155 (€128)
Estimated SEK 1,500
Vårvinter by Uno LINDBERG

Vårvinter

Price SEK 1,250 (€139)
Estimated SEK 1,500
Kvinna I Trädgård by Uno LINDBERG

Kvinna I Trädgård (1946)

Price SEK 200 (€20)
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy