Valdemar NYSTRÖM
1864–1924, Sweden

Name Valdemar, Johan Albin NYSTRÖM
Birth 1864, Sweden
Died 1924

Valdemar Nyström studied at the Art Academy in Sweden and undertook study tours to France, Italy, Spain, Germany, Belgium, Turkey and Switzerland. He was a landscape painter and in 1897 he organized an exhibition in Stockholm.

Valdemar Nyström studerade vid Konstakademien och företog studieresor till Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Belgien, Turkiet och Schweiz. Han var landskapsmålare och anordnade 1897 en separatutställning i Stockholm.