Valentin Alexandrovich SEROV
1865–1911, Russia

Portrait Von Lenin by Valentin Alexandrovich SEROV

Portrait Von Lenin

Price EUR 0 Not sold
Estimated EUR 600–700
Taras Bulba Och Hans Söner by Valentin Alexandrovich SEROV

Taras Bulba Och Hans Söner

Price SEK 4,200,000 (€381,818)
Estimated SEK 3,000,000–4,000,000