Valfrid NELSON
1849–1930, Sweden

Name Valfrid NELSON
Birth 1849, 15/4, Sweden
Died 1930, 30/3, Sweden

Valfrid Nelson studerade i Köpenhamn i Danmark samt i Frankrike. Han arbetade även som teckningslärare. Han målade landskap, porträtt, mariner med motiv från Östersjökusten och Kattegatt.

Representerad:
Helsingborgs och Vänersborgs museum.