Vassili Filippovich LEVI
1878–1954, Russia

Also known as: Levi, Vasili, Vassily