Veikko AALTONA
1910–1990, Finland/Sweden

Name Veikko AALTONA
Birth 1910, Finland
Died 1990

Finlandsfödd men boende i Sverige under många år. Hans konst köptes bla av Påvarna Pius XII och Johannes XXIII. Därtill också Winston Churchill och Stig Trenter i Florens. Han blev professor i Venedig och erhöll guldmedalj vid den första internationella utställningen i Italien.