Verner MOLIN
1907–1980, Sweden

Name Anders, Verner, MOLIN
Birth 1907, Sweden
Died 1980

Verner Molin studerade vid Konstakademien, samt i Frankrike och Italien. Han har bl. a. målat porträtt, samt naivistiskt hållna motiv.

Utställning:
2003 i Grafikens Hus spränggravyer. Han utvecklade denna speciella teknik efter experiment vid Nitro Nobels verkstäder vid Vinterviken i Stockholm under 1960-talet. De mest fantastiska detaljer går att åstadkomma med denna teknik och han arbetade fram en serie porträtt på 1967 års Nobelpristagare. Hans motivvärld bottnar i gamla sägner om mytiska väsen, som Mörksuggan, knutna till fäbokulturen i Dalarna.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, och Norrköpings och Dalarnas museum.