Verner THOMÉ
1878–1953, Finland

Name Verner THOMÉ
Birth 1878, Finland
Died 1953

Verner Thomé var en finländsk bildkonstnär född i Alajärvi. Han studerade vid Helsinki University Art School, Finnish League of Artists, Bavarian Royal Academy of Art samt på resor till München. Thomé målade uttrycksfulla landskap och porträtt, ofta i ren palett men ibland med drag av pointilism.

Source: www.bukowskismarket.com