Victor AXELSON
1883–1954, Sweden

Name Victor AXELSON
Birth 1883, 10/9, Sweden
Died 1954, Sweden

Victor Axelson studerade vid Tekniska skolan, vid Althins målarskola, vid Konstakademien i Stockholm. Företog resor till Frankriker, Spanien och Italien. Han har målat landskap från stockholmstrakten, från Skåne och Öland.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Malmö Museum.

Source: Art Signature Dictionary