Victor PASMORE
1908–1998, England

Also known as: VP

Name Victor PASMORE
Birth 1908, England
Died 1998

Victore Pasmore var en av pionjärerna inom det abstrakta måleriet i Storbitannien under 1940-50-talet. Under Pasmores tidiga år intresserar han sig intensivt för och studerar främst impressionisterna och de brittiska akvarellisterna, kanske särskilt William Turner. Förebilderna ändrades dock ständigt och vi finner här såväl Gauguin som van Gogh och Matisse. Under 30-40-talet ökar Pasmores behov av ett nytt uttryckssätt och han finner nu nya förebilder i Vassily Kandinsky, Jean Arp och Paul Klee. 1948 resulterar detta i att Pasmore ställer ut sina första abstrakta målningar, ett måleri han sedermera kom att tillägna sitt konstnärskap. Framgångarna följer nu varandra med Pasmore som en synnerligen aktiv aktör på den brittiska konstscenen, verksam som såväl konstnär som lärare. 1960 representerade Pasmore Storbritannien med en retrospektiv utställning på Venedigbiennalen, en utställning som därefter reste runt i Europa.
Materialet och dess möjligheter har alltid spelat en stor roll i Pasmores konstnärskap. Ofta har konstnärern experimenterat med olika typer av utförande och material i sina målningar, collage är vanligt förekommande, likaså tekniker där han arbetar i relief. Pasmores hängivenhet för det abstrakta brittiska måleriet och dess utövare har varit av enorm betydelse för efterföljande generationer, vilka har inspirerats och fascinerats av Pasmores konstnärskap.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden