Victor WESTERHOLM
1860–1919, Finland/Åland Islands

Also known as: VW, W

Name Victor WESTERHOLM
Birth 1860, Finland
Died 1919

Victor Westerholm var en finländsk bildkonstnär född i Åbo. Han studerade vid Åbo ritskola för R.W. Ekman samt i Düsseldorf och Paris. Westerholm var grundare av Önningebykolonin, en finsk-svensk konstnärskoloni på Åland där bland annat Fredrik Ahlstedt och Nina Ahlstedt ingick.
Han arbetade som lärare vid Åbo ritskola och som intendent för Åbo Konstförening. Westerholm är att betrakta som en av Finlands främsta landskapsmålare och har bland annat avbildat skogar och mariner. www.bukowskis.com

---------------------
Victor Westerholm var en tidig begåvning. Han antogs som elev vid Åbo ritskola vid nio års ålder - samma år som han började folkskolan. Hans första lärare var R.W. Ekman. Som 18-åring studerade Victor vidare i Düsseldorf, där han kom att stanna i åtta år. Den utländska studietiden avslutades i Paris åren 1888-90. Han var den siste av sin tids finländska konstnärer som studerade vid Akademin i Düsseldorf. De andra hade redan sökt sig till Paris, varifrån en ny strömning inom konsten utgått: friluftsmåleriet.
Victor Westerholms ställning som en av Finlands främsta landskapsmålare kring sekelskiftet är klar. Hans arbete som lärare vid Åbo ritskola och som intendent för Åbo Konstförening gjorde emellertid, att han endast under sommaren fick möjlighet att arbeta med penna och pensel bland Ålands holmar, skär, ko- och björkhagar. Ålands Konstmuseum