By using our service you accept the use of cookies.

Viktor DALBO

1883–1957, Finland

Name Viktor DALBO
Birth 1883, Finland
Died 1957

Viktor Dalbo räknas som en av de mest kända konstnärerna hemmahörande i Närpes (Pörtom).

Landskap Med Hus by Viktor DALBO

Landskap Med Hus

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 1,500
Landskap Med Träd by Viktor DALBO

Landskap Med Träd

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 1,500