Vilhelm TÖRNQVIST
1896–1989, Sweden

Name Knut, Vilhelm, TÖRNQVIST
Birth 1896, Sweden
Died 1989, Sweden

Vilhelm Törnqvist studerade vid konstakademien. Företog studieresor till Frankrike. Han målade figurmotiv samt abstrakta surrealistiska kompositioner. Representerad i Moderna museet, Statens Historiska museum.