W. BURKE
19th century, England

. Interiör Med Figurer by W. BURKE

. Interiör Med Figurer

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 4,000