Waldemar LORENTZON
1899–1984, Sweden

Name Anders, Waldemar, LORENTZON
Birth 1899, 10/6, Sweden
Died 1984, Sweden

Waldemar Lorentzon was born in Holm, near Halmstad and grew up on his parent’s farm. As a youngster he formed a strong friendship with his cousins, Erik and Axel Olson, who shared his interest in drawing. Together they established the group Gnistan (The Spark) in 1915. The group paints, writes poetry and visits art exhibitions together. They show for the first time at an exhibition of amateurs in Halmstad 1919 where the art collector Egon Östlund sees their work and introduces the group to Gösta Adrian-Nilsson (GAN). In 1919 Lorentzon studies at Carl Wilhelmson’s painting school and 1920-21 at Althin’s painting school, both in Stockholm. In 1922 he takes a study trip to Germany.

In 1923 Halmstad’s mayor, Bissmark, becomes his benefactor and in the beginning of 1924 Lorentzon travels to Paris together with his cousin Erik Olson. They study at Fernand Léger’s academy, Académie Moderne and are schooled in cubism’s spirit. From Léger they learn to build their paintings architecturally using clean bright colours. In October of 1924 Lorentzon participates in Léger’s student exhibition in Maison Watteau together with Erik Olson, Franciska Clausen and Otto G. Carlsund. After some time in Halmstad, he returns to Paris in the fall of 1925 where he stays until the summer of 1926. The intervening December he participates in the international exhibition L’Art d’Aujourd’hui (The Art of Today) along with abstract artists such as Picasso, Severini, and Léger. Ozenfant who founded purism in 1918 with Le Corbusier becomes Lorentzons teacher at Léger’s academy. During his visit in Paris, Lorentzon is inspired by Marc Chagall and Giorgio de Chirico.

In Halmstad, Lorentzon is re-united with Axel Olson making a living working in advertising. In the spring of 1929 Lorentzon is commissioned to decorate the walls and ceiling of the chapel in Skavböke, assisted by Axel Olson. The biblical scenes they paint are influenced by the 1920’s avant-garde. That fall he establishes the Halmstad Group with Axel and Erik Olson, Sven Jonson, Esaias Thorén, and Stellan Mörner. Influenced by Ozenfant and purism, he paints Violin och kruka (Violin and Pitcher) 1931 and approaches for a short period Art Concret with Nuit transparente (Transparent Night) 1931. In 1934 Lorentzon’s art style is considered surrealistic. He participates with the Halmstad Group in the international Kubisme=Surrealisme exhibition 1935 in Copenhagen and the same year he paints the masterpiece Kosmisk moder (Cosmic Mother).

During the latter half of the thirties his surrealism is characterised by metaphysical landscapes filled with multiple meanings. In 1938 he is involved with the Oxford Group, an international religious movement. Neither Waldemar Lorentzon nor Erik Olson find any antagonism between Christianity and Surrealism. During the 1940’s Lorentzon’s imagery is characterised by the war and human suffering which is expressed in a number of paintings. He is also a member of Söndrumskolonin (The Söndrum Colony); an association of artists, with, among others, Sven X:et Erixson, Felix Hatz, and members of the Halmstad Group. The 1950’s find Lorentzon almost exclusively involved in doing murals and paintings for churches around Sweden. During the 50’s and 60’s traces of the small Spanish mountain villages which he often visited is visible in his art. The great source of inspiration remains however the coastal regions of Halland. Waldemar Lorentzon passes away in 1984.

Source: http://www.mjellbykonstmuseum.se/english/k_waldemar_lorentzon.asp?forfluten=2009-10-12%2009:43:11

Föds i Halmstad 1899. Föräldrarna är lantbrukare. Waldemar Lorentzon bildar 1915 gruppen Gnistan tillsammans med sina kusiner Axel och Erik Olson. Debuterar vid en amatörutställning i Halmstad 1919 och blir upptäckt av konstkännaren Egon Östlund som förmedlar kontakt med konstnären Gösta Adrian-Nilsson. 1919 studerar Lorentzon vid Carl Wilhelmsons målarskola och 1920-21 på Althins målarskola i Stockholm. 1922 gör han en studieresa till Tyskland. 1923 blir Halmstads borgmästare Bissmark hans mecenat och i början av 1924 åker Lorentzon till Paris tillsammans med kusinen Erik Olson. De blir elever i Fernand Légers målarakademi Académie Moderne och skolas i kubismens anda.

I oktober 1924 deltar han i Légers elevutställning i Maison Watteau tillsammans med E. Olson, Franciska Clausen och Otto G. Carlsund, där han bl.a. visar Stilleben med nothäfte. Efter en tid i Halmstad åker han tillbaka till Paris hösten 1925 och stannar till sommaren 1926. December 1925 deltar han i den stora internationella utställningen L´Art d´Aujourd`hui med abstrakt konst med målare som Picasso, Severini och Léger. Ozenfant, som 1918 grundat purismen tillsammans med Le Corbusier, undervisar nu i Légers Académie Moderne och blir Lorentzons lärare. Under sin Parisvistelse influeras han av Marc Chagall samt Giorgio de Chirico, en av surrealismens föregångare. I Halmstad återförenas han med Axel Olson och livnär sig på reklamarbete.

1929 dekorerar han tillsammans med Axel Olson väggar och tak i kapellet i Skavböke. De bibliska scenerna präglas av tidens avantgarde. På hösten samma år är han med och bildar Halmstadgruppen tillsammans med Axel och Erik Olson, Sven Jonson Esaias Thorén och Stellan Mörner. Influerad av Ozenfant och purismen målar han Violin och kruka 1931 och närmar sig en kort period Art Concret i Nuit transparente 1931. 1932 gifter han sig med Ingrid Sterner.

1934 anses Lorentzons konstnärskap vara surrealistiskt. Han deltar i den internationella utställningen Kubisme=Surrealisme 1935 i Köpenhamn och målar sitt mästerverk Kosmisk moder samma år. Under andra hälften av 1930-talet präglas hans surrealism av metafysiska landskap fyllda med dubbelbetydelser. 1938 engagerar han sig i Oxfordgruppen, en internationell religiös väckelserörelse. För Waldemar Lorentzon, liksom för Erik Olson finns det ingen motsättning mellan kristendom och surrealism.

Under 1940-talet präglas hans bilder av kriget och det mänskliga lidandet som tar uttryck i en rad religiösa målningar. Han är också delaktig i Söndrumskolonin – en konstnärssammanslutning vid Halmstads kustband, tillsammans med bl. a Sven X:et Erixson, Felix Hatz och medlemmarna i Halmstadgruppen.

1950-talet upptas nästan helt av murala målningar i kyrkor runt om i landet. Under 1950- och 60-talen kom de små bergsbyarna i södra Spanien där han ofta vistas att sätta spår hans målningar. Den stora inspirationskällan kom dock att förbli den halländska kustremsan. Waldemar Lorentzon går ur tiden 1984.

Halmstadgruppen bildades 1929 av bröderna Erik och Axel Olson, kusinen Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén samt Stellan Mörner. Gruppen kom att göra betydande avtryck i svensk konsthistoria, mycket tack vare sina internationella kontakter – på 20-talet studerade konstnärerna i Paris och Berlin för berömda avantgardkonstnärer som Archipenko och Léger.

I början av 30-talet går Halmstadgruppen in i en ny fas – den surrealistiska. De möter surrealismen i Paris, i en tid då Europa befinner sig i en djup politisk och ekonomisk kris. Halmstadgruppen introducerar konstriktningen i Sverige. Dock sätter gruppens medlemmar en säregen prägel på sin surrealism där det nordiska ljuset och den halländska kuststräckan ofta är närvarande.

Halmstadgruppen upplöstes 1979 i samband med Stellan Mörners bortgång. Idag räknas den som en av världens längst bevarade konstnärsgrupper.

Source: http://www.mjellbykonstmuseum.se/halmstadgruppen_01.asp?forfluten=2009-01-22%2014:30:38