By using our service you accept the use of cookies.

Waldemar NYSTRÖM

1903–1957, Sweden

Name: John, Waldemar, NYSTRÖM
Birth: 1903, Sweden
Died: 1957

Waldemar Nyström studerade vid Richters konstskola i Dresden. Han målade en del figurmotiv i olja, pastell och akvarell, kustlandskap, dessutom lämnat serieteckningar till dags och veckopressen, omslagssidor till dags och veckotidningar, samt, reklamillustrationer.