Waldemar SJÖLANDER
1906–1988, Sweden

Name Gustaf, Waldemar, SJÖLANDER
Birth 1906, Sweden
Died 1988

Waldemar Sjölander studerade på Slöjdföreningens skola, samt på Valand i Göteborg för Tor Bjurström. Han företog studieresor till Tyskland, Frankrike, Belgien och Holland. Hans arbeten var expressiva och koloristiska. Han var bosatt i Mexico City från 1946.

Separatutställning:
Olsens Konstsalonger i Göteborg 1945, där han slog igenom. Modern konst i hemmiljö i Stockholm 1945. Liljevalchs och Göteborgs Konstmuseum.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings museum, Hotel Carlio Hudiksvall, samt Nationalmuseum i Mexico City.