Wiking SVENSSON
1915–1979, Sweden

Also known as: WS

Name Wiking, Fredrik SVENSSON
Birth 1915, Sweden
Died 1979

Wiking Svensson studied with André Lhote in Paris, 1946-1947, at the Académie de la Grande Chaumiere, Othon Friesz, and for Mac Avoy Edmond and Fernand Léger. He made study tours in Europe and lived in France from 1946 - 1955. His style is reminiscent of Picasso, and later by Serge Poliakoff abstract works. Exhibition: Göteborgs Konsthall 1967th Represented: Moderna Museet, Stockholm, Museum of Norrköping, Borås, Karlstad, Västerås town collections Ungar, Kiruna City Art Collections and Institut Tessin and the Musée de Pau in Paris.

Wiking Svensson var en svensk bildkonstnär född i Ölme, Värmland. Han studerade för André Lhote, vid Académie de la Grande Chaumière, och för Fernand Léger. Svenssons konst är ofta abstrakt, hans färgverkan kan ibland liknas vid magma från ett vulkanutbrott.
Källa: www.bukowskis.com
------------------------
Wiking Svensson studerade för André Lhote i Paris 1946-1947, vid Académie de la Grande Chaumière, Othon Friesz, och för Edmond Mac Avoy och Fernand Léger. Han gjorde studieresor i Europa och var bosatt i Frankrike åren 1946 - 1955. Hans stil påminner om Picasso, för att därefter bli påverkad av Serge Poliakoffs abstrakta verk.
Utställning:
Göteborgs Konsthall 1967.
Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, museum i Norrköping, Karlstad och Borås, Västerås stads konstsamlingar Ungar, Kiruna stads konstsamlingar och Institut Tessin och Musée de Pau i Paris.
Källa: Internet