Wilhelm Von WRIGHT

1810–1887, Finland/Sweden

Name Wilhelm Von WRIGHT
Birth 1810, Finland
Died 1887, Sweden

Wilhelm Wright von var en finsk-svensk konstnär. Bror till Magnus von Wright. De båda bröderna växte upp i Finland, men deras verksamhet tog fart i Stockholm. Wilhelm gifte sig med Maria Bildt på Orust och blev bohuslänning. Hans målningar och teckningar utmärks av den största naturtrogenhet. Bröderna Wright var under 1800-talet Europas skickligaste och mest produktiva, när det gällde att vetenskapligt avbilda olika djurarter.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Norrköpings museum, Finlands Nationalmuseum och Ateneum i Helsingfors.

A Bird by Wilhelm Von WRIGHT

A Bird (1834)

Price EUR 800
Estimated EUR 1,500–2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy