William P. CARTWRIGHT
1864–1911, England

Farm Buildings Broms Green Hamstead by William P. CARTWRIGHT

Farm Buildings Broms Green Hamstead (1883)

Price SEK 2,000 (€211)
Estimated SEK 2,000–3,000
Landskap Med Kvinna Vid Bro by William P. CARTWRIGHT

Landskap Med Kvinna Vid Bro (1893)

Price SEK 1,299 (€146)
Estimated SEK 5,000