William ZADIG

1884–1952, Sweden

Name William, Ferdinand ZADIG
Birth 1884, 12/7, Sweden
Died 1952, 25/4, Sweden

William Zadig studerade vid tekniska yrkessolan i Malmö och vid Skånska Cementgjuteriets ateljé, i Berlin och Paris. Flyttade till Brazilien och var professor vid Konstakademien i São Paulo 1912-1920, där han utförde religiösa motiv.
Offentliga arbeten: statyn Längtan i Trelleborg, monument över skalden Olavo Bilac i São Paulo.
Representerad: Moderna Muséet.

Stående Naken Flicka by William ZADIG

Stående Naken Flicka

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 12,000–15,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy