Yasse TABUCHI
1921, Japan

Also known as: T

Name Yasse TABUCHI
Birth 1921, Japan

Billedkunstner
Studeret ved universitetet i Tokyo indtil 1949

Biografi
I 1951 var Yasse Tabuchi den første japanske maler, der kom til Paris efter krigen, før den store invadering af hans landsmænd, som i dag er så talrige i I’Ecole de Paris.

Tabuchi startede på Sorbonne i 1951 sammen med malerne Alechinsky, Hundertwasser og Appel. Livet som pariser fik Tabuchi til at genopdage, at han var japaner. Han har forstået at forene oliemaleriets teknik fra den vestlige verden, som han netop kom til Frankrig for at perfektionere, med den udprægede østerlandske esprit. Hans kunstværker kan bedst beskrives som ”Hokusai’s bølge”, vandfaldene og gnistrende abstraktioner, ligesom fantasi og klare farver blander sig på de poetiske, livsbekræftende malerier.
Tabuchi’s maleri eksploderer som et granatæble, der åbner sig.

Yasse Tabuchi boede i Frankrig og har udstillet på førende gallerier, biennaler og museer verden over.

Udvalgte udstillinger
Palais de Beaux-Arts, Belgien
Galerie Birch 1961-64-68-76-85-2006
Galleria del Naviglio, Italien
Musée de Leverkusen, Tyskland
Carnegie Institut
Stedelijk Museum, Amsterdam
Museet for moderne kunst, Tokyo
Musee d´art Moderne, Paris

Repræsenteret på følgende dansk museum
Museum Jorn

Source: http://www.galeriebirch.com

Painter
Studied at the University in Tokyo until 1949

Biography
Yasse Tabuchi was in 1951 the first Japanese painter who came to Paris after the war, before the “big invasion” of his countrymen, whom today is so numerous in I´Ecole de Paris.
Tabuchi started in 1951 at Sorbonne together with the painters Alechinsky, Hundertwasser and Appel. Everyday life as a Parisian made Tabuchi rediscover that he was Japanese. He has understood to combine the oil painting-technique from the West, which he exactly came to France to perfect, together with the Eastern esprit. His artwork can best be described as “Hokusai’s wave”, the waterfalls and sparkling abstractions, just as fantasy and the clear colours mix on the poetic and life-affirming paintings.
Tabuchi’s painting explodes like a shell apple opening up.

Yasse Tabuchi lives in France and has exhibited in the leading galleries, biennales and museums all over the world.

Selected exhibitions
Palais de Beaux-Arts, Belgium
Galerie Birch 1961-64-68-76-85-2006
Galleria del Naviglio, Italy
Musée de Leverkusen, Germany
Carnegie Institut, USA
Stedelijk Museum, Amsterdam
Museum of Modern Art, Tokyo
Musee d´art Moderne, Paris

Represented at the following Danish Museum
Museum Jorn

Source: http://www.galeriebirch.com