Yasumasa MORIMURA

1951, Japan

Name Yasumasa MORIMURA
Birth 1951

Morimura har vunnit internationellt erkännande som konstnär för sitt sätt att utforska begreppet skönhet genom sina spektakulära förvandlingar till Mona Lisa och filmstjärnor. Sedan 1985 har han fokuserat på självporträtt, där han har ersatt ansikten i kända mästerverk med sitt eget. På detta sätt ställer han frågor kring teman, konstnärerna och den historiska bakgrunden till dessa verk utifrån sina egna tolkningar.
Morimura rör sig i gränslandet mellan måleri och fotografi, dåtid och nutid, original och kopia, kvinnligt och manligt. I skarven däremellan uppstår frågor hos betraktaren om fiktion och verklighet som får oss att reflektera över vad vi egentligen ser.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Self-portrait (b/w) After Marilyn Monroe by Yasumasa MORIMURA

Self-portrait (b/w) After Marilyn Monroe

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 25,000–30,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy