By using our service you accept the use of cookies.

Ylva CEDER

1976, Sweden

Name Ylva CEDER
Birth 1976, Sweden

\"Ylva Ceder visar målningar som tagit Edward Hoppers estetik ett steg längre: det är en osminkad vardag i dess mest lågfrekventa skepnad vi blickar in i, miljöer där människorna just avlägsnat sig eller håller en medveten låg profil. Detaljerna som genererar igenkännandekänslor duggar tätt - aldrig tidigare har väl de hängande plastbehållare som gatuköken förvarar senap och ketchup i intagit måleriets högsäte - men vardagen förvandlas likväl i Ceders händer till något undflyende och obestämbart som i grund och botten förefaller främmande.\"
Anders Olofsson, konsten.net
Ylva Ceders verk finns representerade på Malmö Konstmuseum och i privata konstsamlingar. Vintern 2010 ställde hon ut på Wetterling Gallery i Stockholm

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

City Light by Ylva CEDER

City Light (2007)

Price SEK 90,000 (€9,565)
Estimated SEK 30,000–35,000
Activity by Ylva CEDER

Activity (2005)

Price SEK 22,000 (€2,338)
Estimated SEK 10,000–12,000