Ylva CEDER

1976, Sweden

Name Ylva CEDER
Birth 1976, Sweden

\"Ylva Ceder visar målningar som tagit Edward Hoppers estetik ett steg längre: det är en osminkad vardag i dess mest lågfrekventa skepnad vi blickar in i, miljöer där människorna just avlägsnat sig eller håller en medveten låg profil. Detaljerna som genererar igenkännandekänslor duggar tätt - aldrig tidigare har väl de hängande plastbehållare som gatuköken förvarar senap och ketchup i intagit måleriets högsäte - men vardagen förvandlas likväl i Ceders händer till något undflyende och obestämbart som i grund och botten förefaller främmande.\"
Anders Olofsson, konsten.net
Ylva Ceders verk finns representerade på Malmö Konstmuseum och i privata konstsamlingar. Vintern 2010 ställde hon ut på Wetterling Gallery i Stockholm

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

City Light by Ylva CEDER

City Light (2007)

Price SEK 90,000 (€9,565)
Estimated SEK 30,000–35,000
Activity by Ylva CEDER

Activity (2005)

Price SEK 22,000 (€2,338)
Estimated SEK 10,000–12,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy