Yngve LUNDSTRÖM
1885–1961, Sweden

Name Gunnar, Yngve, Kristoffer LUNDSTRÖM
Birth 1885, Sweden
Died 1961, Sweden

Yngve Lundström studied at Fine Arts in Gothenburg, Carl Wilhelmsson. And in Copenhagen and Paris.Han have in oil and tempera painting landscapes, from Greece and Spain. He also painted flowers. He has done glass paintings and decorative works in several public and private buildings.

Yngve Lundström studerade på Valand i Göteborg för Carl Wilhelmsson. Samt i Köpenhamn och Paris.Han har i olja och tempera målat landskap, från Grekland och Spanien. Han målade även blommor. Han har utfört glasmålningar och dekorativa arbeten i ett flertal offentliga och privata byggnader, därav över 150 kyrkor. I Residenset, i Härnösand var han ansvarig för den konstnärliga restaureringen 1928-1929, samt i London gjorde han 1929 dräkt och scenbilder till Kung Oidipus.
Han designade även bruksföremål och tapetmönster. Starkt inspirerad av samtidens modernism. Hans tapetmönster för företaget Duro visar på djärva geometriska former och färgställningar.