Akke KUMLIEN
1884–1949, Sweden

Also known as: K

Name Axei, Akke, Ragnar KUMLIEN
Birth 1884, Sweden
Died 1949

Akke Kumlien was a teacher at the Art Academy. He worked at the National Museum in Stockholm. He was Curator at the \"Thielska galleriet\". He has painted portraits and landscapes in muted color. He illustrated book covers and outer covers of books. He wrote in the 40\'s a book, \"Oil Painting\", which became something of a bible for aspiring artists.
Represented: Modern Museum in Stockholm, Norrköping, Sweden and Östersund.

Akke Kumlien var lärare i materiallära vid Konstakademien och anställd vid Nationalmuseum i Stockholm. Intendent vid Thielska galleriet. Han har målat porträtt och landskap i dämpad kolorit. Dessutom illustrerade han bokomslag och bokpärmar. Han skrev på 40-talet boken, Oljemåleriet, som blev något av en bibel för blivande konstnärer.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Norrköping och Östersund.