Al BERGSTRÖM
1910–1975, Sweden

Name BERGSTRÖM
Birth 1910, 11/4
Died 1975, 8/9

Al Bergström studerade vid Konstakademin och vid Otte Skölds Målarskola. Han tjänstgjorde som professor på Konsthögskolan 1932-42, och var dess direktör 1941-50. Från 1950 var han överintendent och chef vid Nationalmuseum.

(8) Sportkarikatyrer Bl A Sonja Henie by Al BERGSTRÖM

(8) Sportkarikatyrer Bl A Sonja Henie

Price SEK 750 (€85)
Estimated SEK 800
8 St., Sportkarikatyrer Bl A Sonja Henie by Al BERGSTRÖM

8 St., Sportkarikatyrer Bl A Sonja Henie

Price SEK 300 (€33)
Estimated SEK 1,500
Karikatyrteckningar Av Clark Gable Och Spencer Tracy by Al BERGSTRÖM

Karikatyrteckningar Av Clark Gable Och Spencer Tracy

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy