Al BERGSTRÖM
1910–1975, Sweden

Name BERGSTRÖM
Birth 1910, 11/4
Died 1975, 8/9

Al Bergström studerade vid Konstakademin och vid Otte Skölds Målarskola. Han tjänstgjorde som professor på Konsthögskolan 1932-42, och var dess direktör 1941-50. Från 1950 var han överintendent och chef vid Nationalmuseum.