Albert ENGSTRÖM
1869–1940, Sweden

Also known as: AE

Name Albert, Laurentius Johannes ENGSTRÖM
Birth 1869, Sweden
Died 1940, Sweden

Albert Engström biografi:

Albert Engström var en svensk konstnär, tecknare och författare, stilbildande inom svensk illustrationskonst. Han föddes den 12 maj 1869 på gården Bäckfall i Lönneberga socken. Han utbildade sig på Valands konstskola i Göteborg.

Albert Engström besitter en alldeles särskild popularitet i Sverige, idag liksom under sin livstid. Hans porträtt och tolkningar av, som han kallar det, adel, präster, smugglare och bönder, är djupt inrotade i det svenska medvetandet. Det är inte många svenskar som inte känner till Engström och hans ”gubbar”. Han är framför allt känd som tecknare, men han är också en mycket framstående konstnär på ordens område och förtjänar att läsas mera. Mycket mera. Humoresker, reseskildringar och kåserier utmärker Engströms prosa, men här finns också djupare samhällskritik, och karakteristik.

Hans skämtteckningar, med figurer som Kolingen och Bobban, rönde stor uppskattning när de publicerades i tidningen Strix Där Albert Engström blev redaktör. Han gjorde många karikatyrer av dåtidens överheter - präster, borgare och officerare. Vad gäller detta kan man se ett tydligt släktskap med Döderhultarn. I fallet \"strixlöjtnanter\" var inspirationen från OA tydlig, det var närmast den senare som satte standarden i Strix.
Han bodde stor del av sitt vuxna liv i Grisslehamn, norr om Norrtälje.
Är representerad hos Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Moderna Museet m.fl.

Source: http://albertengstrom.se/albert-2/personen/