Alfred BERGSTRÖM
1869–1930, Sweden

Name Alfred, Mauritz BERGSTRÖM
Birth 1869, Sweden
Died 1930, Sweden

Alfred Bergstrom studied at the Art Academy where he also was a professor. Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg and Malmö Art Museum Museum.

Alfred Bergström studerade vid Konstakademien samt resor till Tyskland och Frankrike var den traditionella utbildning, som Alfred Bergström fick. Han kom att bli skildrare av Stockholm med dess omgivningar och av den mellansvenska naturen. I striden mellan Akademien och Konstnärsförbundet förespråkade han den akademiska friluftstraditionen men fångades också av sekelskiftets skymningsmåleri.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Malmö Museum.