Alfred WAHLBERG
1834–1906, Sweden

Also known as: ALFW, AWG, ALFWG

Name Herman, Alfred, Leonard WAHLBERG
Birth 1834, Sweden
Died 1906, Sweden

Alfred Wahlberg biography:

Alfred Wahlberg studied at the Academy of Music and was one time employed as military musicians. He studied art at the Art Academy\'s school. Went to Dusseldorf in Germany and studied briefly with Hans Fredrik Gude. He traveled to Holland and Belgium and then returned to Sweden. In 1866 he traveled to Paris and remained resident there for most of his life. At the World Exhibition in 1878, he won first-class medal and was internationally acclaimed. The landscapes were mood renderings, bold, yet elegant. He was considered one of the, contemporary, great landscape painters. He spent the summer in the Stockholm archipelago, on the west coast, in southern Sweden and Värmland.
Represented: National Museum in Stockholm, Prince Eugen\'s villan. Copenhagen\'s National Gallery. Gothenburg Museum.

Source: Art Signature Dictionary

Alfred Wahlberg biografi:

Alfred Wahlberg studerade vid Musikaliska akademien och var en tid anställd som militärmusiker. Han studerade teckning vid Konstakademiens principskola. Reste till Düsseldorf i Tyskland och studerade en kort period för Hans Fredrik Gude. Han reste till Holland och Belgien och återvände sedan till Sverige. 1866 reste han till Paris och förblev bosatt där större delen av sitt liv. Vid Världsutställningen 1878 vann han 1:a klassens medalj och blev internationellt uppmärksammad. Landskapen blev stämningåtergivningar, djärva, men samtidigt eleganta. Han var ansedd som en av de, dåtida, stora landskapsmålarna. Han vistades sommartid i Stockholms skärgård, på västkusten, i Skåne och Värmland.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Prins Eugens Waldemarsudde. Köpenhamns konstmuseum. Göteborgs Museum.

Source: Art Signature Dictionary