Allan RUNEFELT

1922–2005, Sweden

Name Elis Gunnar, Allan, RUNEFELT
Birth 1922, Sweden
Died 2005

Allan Runefelt studerade vid Konsrakademien för Nils Sjögren och för Eric Grate samt vid resor i utlandet bl.a. Frankrike. Han har utformat fantasifigurer.

Utställning:
Minnesutställning, Lindesbergs Museum 2006.

Offentlig utsmyckning:
Främling, förtennad bronsskulptur utanför Fysicum i Lund. Alma 1986 SLU, Ultuna. Ull 1986 SLU, Ultuna. Familjen, en kopparreliefen i Gubbängens centrum. 2003, sedan 1979 var den placerad på fasaden av Familjebostäders hus. Fontänerna Kulspel, bestående av fyra små springbrunnar 1958, Davidshalls Torg i Malmö.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Västerås och Borås museum.

Man Med Korg by Allan RUNEFELT

Man Med Korg

Price SEK 2,600 (€276) Not sold
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy