By using our service you accept the use of cookies.

Allan RUNEFELT

1922–2005, Sweden

Name Elis Gunnar, Allan, RUNEFELT
Birth 1922, Sweden
Died 2005

Allan Runefelt studerade vid Konsrakademien för Nils Sjögren och för Eric Grate samt vid resor i utlandet bl.a. Frankrike. Han har utformat fantasifigurer.

Utställning:
Minnesutställning, Lindesbergs Museum 2006.

Offentlig utsmyckning:
Främling, förtennad bronsskulptur utanför Fysicum i Lund. Alma 1986 SLU, Ultuna. Ull 1986 SLU, Ultuna. Familjen, en kopparreliefen i Gubbängens centrum. 2003, sedan 1979 var den placerad på fasaden av Familjebostäders hus. Fontänerna Kulspel, bestående av fyra små springbrunnar 1958, Davidshalls Torg i Malmö.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Västerås och Borås museum.

Man Med Korg by Allan RUNEFELT

Man Med Korg

Price SEK 2,600 (€276) Not sold
Estimated SEK 2,000