Anna BILLING
1849–1927, Sweden

Also known as: AB

Name Anna, Svenborg BILLING
Birth 1849, 28/5, Sweden
Died 1927, 4/12, Sweden

Anna Billing studerade för sin far som var konstnären Tore Billing född 1817. Hon studerade även för August Malmström. Företog reor till Frankrike och studerade i Paris för blomstermålaren Georges Jeannin. Blomster och landskap blev hennes viktigaste motiv.

Representerad i Nationalmuseum i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum.