Anna MUNTHE NORSTEDT
1854–1936, Sweden

Also known as: AM

Name Anna, Katarina Fredrika MUNTHE NORSTEDT
Birth 1854, Sweden
Died 1936, Sweden

Anna Norstedt Munthe studied in Stockholm at the Royal Academy of Art and in Paris. She has painted figurative compositions and paintings of animals, but especially still lifes of flowers and fruits in a small format. She also worked with genre paintings and portraits and has painted a series of dog portraits of his many dogs. Represented: National Museum in Stockholm, three works in the Art Museum of Gothenburg, and Malmö, Karlstad and Linköping Museum.

Anna Munthe Norstedt studerade i Stockholm vid Konstakademien samt i Paris. Hon har målat figurkompositioner och djurtavlor, men särskilt stilleben med blommor och frukter i det lilla formatet. Hon arbetade även med genremåleri och porträtt och har målat ett antal hundporträtt av sina många hundar.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, tre arbeten i Göteborgs Konstmuseum, samt i Malmö, Karlstad och Linköpings museum.