Anna PALM DE ROSA
1859–1924, Sweden/Italy

Also known as: AP

Name Anna, Sofia PALM DE ROSA
Birth 1859, Sweden
Died 1924, Italy

Anna Palm de Rosa was the daughter of the Swedish artist Gustaf Wilhelm Palm. She settled in Italy in 1901 and married in 1901 in Italy by Alfredo de Rosa. She was a skilled akvarellist and has painted architecture, landscapes from the Stockholm archipelago and Fjällbacka and pictures from France and Italy. She also painted Christmas cards.
Exhibitions: Art Academy in 1885 and 1887 and then in a long series of exhibitions presented to the Baltic Exhibition in Malmo 1914th 2005-2006 Stockholm City Museum.
Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Art Museum, Uppsala University Library, Norrköping Museum, Ateneum, Helsinki and Stockholm Palace.

Anna Palm de Rosa var dotter till konstnären Gustav Wilhelm Palm. Hon bosatte sig i Italien 1901 och gifte sig 1901 i Italien med Alfredo de Rosa. Hon var en skicklig akvarellist och har målat arkitektur, skärgårdslandskap från Stockholm och Fjällbacka samt motiv från Frankrike och Italien. Hon målade även jul och vykort

Utställningar:
Konstakademien 1885 och 1887 och därefter i en lång rad utställningar fram till Baltiska utställningen i Malmö 1914. 2005-2006 Stockholms Stadsmuseum.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Uppsala Universitetsbibliotek, Norrköpings museum, Ateneum, Helsingfors och på Stockholms slott.