By using our service you accept the use of cookies.
Arne WALLSTEN

Arne WALLSTEN

1932, Sweden

Name: Arne, Bertil John WALLSTEN
Birth: 1932, Sweden

Arne Wallsten är autodidakt. Han målar figurkompositioner i interiörer och exteriörer i ett mycket berättande måleri.
Representerad: i ett flertal Kommuner och Landsting i mellansverige.

Source: Art Signature Dictionary