Arne WALLSTEN

Arne WALLSTEN
1932, Sweden

Name Arne, Bertil John WALLSTEN
Birth 1932, Sweden

Arne Wallsten är autodidakt. Han målar figurkompositioner i interiörer och exteriörer i ett mycket berättande måleri.
Representerad: i ett flertal Kommuner och Landsting i mellansverige.

Source: Art Signature Dictionary