Arthur HEICKELL
1873–1958, Finland

Also known as: E. Johansson

Name Arthur HEICKELL
Birth 1873, Finland
Died 1958

Arthur Heickell was a Finnish artist who painted landscapes and nature scenes, churches, altarpieces and portraits. He is considered to be an autodidact, but he studied at the Finnish Art Society drawing school where he graduated 1904. He also studied in Germany, Dresden, Munich and Berlin. He was a period in Sweden and then signed with the pseudonym "E. Johansson".

Source: Composed of various information on the Internet.

Arthur Heickell, (pseudonym: ”E. Johansson”) var en finsk konstnär som målade landskap och naturmotiv, kyrkor, altartavlor och porträtt. Han anses vara autodidakt men han studerade vid Finska konstföreningens ritskola där han tog examen 1904. Han studerade även i Tyskland, Dresden, München och Berlin. Han var en period i Sverige och signerade då med pseudonym ”E. Johansson”.

Källa: Sammansatt från olika källor från internet.