Astrid HARMS-RINGDAHL
1912–1984, Sweden/Finland

Also known as: Ringdahl

Name Astrid, Rut HARMS-RINGDAHL
Birth 1912, Sweden
Died 1984

Astrid Harms-Ringdahl studied in Stockholm, Sweden. She has painted landscapes and coastal views of oil, often from southern Sweden.
Represented: Stockholm City Museum, and in Lulea, Sweden.

Astrid Harms-Ringdahl studerade i Stockholm. Hon har målat landskap och kustvyer i olja, ofta med motiv från södra Sverige.

Representerad:
Stockholms Stadsmuseum och i Luleå.