August JERNBERG
1826–1896, Sweden/Germany

Also known as: AJ

Name August JERNBERG
Birth 1826, 16/9, Sweden
Died 1896, 22/6, Germany

Konstnär, målare, tecknare. Flyttade i unga år till Stockholm och gick Hillska skolan. Visade stor konstnärstalang och utbildade sig vidare för bl.a. Pehr Berggren. 1843-1846 studerade han vid Konstakademiens princip- och modellskola och därpå i Paris, där han var Thomas Coutures elev 1847-1853. 1854 slog han sig ned i Düsseldorf och stannade där, men företog ett par kortare studieresor. Han målade först några bibliska motiv, Kristus utdriver växlarna från templet. Göteborgs Konstmuseum, men blev på 1860-talet en genre och även landskapsmålare. Bland de svenska Düsseldorfarna var han den främste koloristen. Några av hans fruktstilleben är målade i grågrön färg, som hör till det bästa på området. Han
var förimpressionist och en av de känsligaste koloristerna bland de svenska målarna i Düsseldorf.
1885, reser han i Skåne och målar kustlandskap från Kullen och Mölle.
Han blev ledamot av Svenska Konstakademien 1865, men tillhörde 1885 opponenterna. Han var dessutom ledamot av Konstakademien i Düsseldorf.
Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm kan nämnas, Björndans 1865, Utsikt från Düsseldorf 1865. Den sönderslagna pipan, Westfaliskt bondgille, samt Stilleben. Göteborgs Konstmuseum finns Lånesökanden, En gryende talang, samt Stilleben, i Malmö Museum, samt på Stockholms högskola.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.