Axel Herman HÄGG
1835–1921, Sweden/England

Also known as: AH, Haig, Axel Herman

Name Axel Herman HÄGG
Birth 1835, 10/11, Sweden
Died 1921, 23/8, England

Axel Herman Hägg worked as an architect, began painting in watercolor and finally went over to the etching. His technique was bold with strong contrasts. He made architectural motifs, as picturesque idylls of small English towns or sections of the great cathedrals. He was a teacher of Anders Zorn.

Source: Art Signature Dictionary

Axel Herman Hägg arbetade som arkitekt, började sedan måla i akvarell och övergick slutligen till etsning, inom vilken konstgren han snart vann anseende. Särskilt behandlade han arkitektoniska motiv, som pittoreska idyller från små engelska städer eller partier från de stora katedralerna. Hans teknik var djärv med kraftiga kontraster. Han var lärare till Anders Zorn.

Source: Art Signature Dictionary