Axel Wilhelm NORDGREN
1828–1888, Sweden/Germany

Also known as: AN

Månbelyst Kustlandskap Med ångfartyg Och Fiskare I Roddbåt (möjligen Vid Arild). by Axel Wilhelm NORDGREN

Månbelyst Kustlandskap Med ångfartyg Och Fiskare I Roddbåt (möjligen Vid Arild). (1882)

Price SEK 16,000 (€1,728)
Estimated SEK 20,000–25,000
Fiskeläge I Månsken by Axel Wilhelm NORDGREN

Fiskeläge I Månsken (1879)

Price SEK 10,000 (€1,053)
Estimated SEK 12,000–15,000
Landskap Med Mansfigur by Axel Wilhelm NORDGREN

Landskap Med Mansfigur (-56)

Price SEK 11,500 (€1,299)
Estimated SEK 10,000
Kustlandskap I Aftonrodnad by Axel Wilhelm NORDGREN

Kustlandskap I Aftonrodnad

Price SEK 6,000 (€668)
Estimated SEK 10,000
Vattenhämterska by Axel Wilhelm NORDGREN

Vattenhämterska

Price SEK 5,600 (€624)
Estimated SEK 7,000
Bergslandskap by Axel Wilhelm NORDGREN

Bergslandskap

Price SEK 1,100 (€108)
Estimated SEK 1,000–1,500
Vinterlandskap Med Lada Vid Fors by Axel Wilhelm NORDGREN

Vinterlandskap Med Lada Vid Fors (1879)

Price SEK 8,000 (€765)
Estimated SEK 10,000–15,000